eRAČUN U JAVNOJ NABAVI

by

1.200,00kn + PDV

Stručna edukacijska radionica „eRačun 3,2,1 START – postupak primjene elektroničkog računa u procesu javne nabave“ namijenjena je svim gospodarskim subjektima koje direktno ili indirektno obuhvaća Zakon o elektroničkom računu u javnoj nabavi, odnosno onim poduzećima koja žele prilagoditi svoje poslovanje europskom tržištu na kojem će do 2020. godine eRačun biti primarni oblik razmjene računa.
Edukaciju organizira tim stručnjaka servisa Moj-eRačun, vodećeg informacijskog posrednika u Hrvatskoj, iza kojeg je više od 3000 edukacija na temu eRačuna i digitalnog poslovanja. S obzirom da je naglasak edukacije na praktičnoj primjeni, svim polaznicima će biti osigurano računalo za radionicu.

Nakon edukacije organiziran je radni ručak za sve polaznike.
Radni materijali uključeni.

2+1 GRATIS: kako biste ostvarili 3. kotizaciju bez naknade prilikom prijave upišite promo kod “JAVNA NABAVA

 

Category:

Description

STRUČNA EDUKACIJSKA RADIONICA

eRačun 3,2,1 START - postupak primjene elektroničkog računa u procesu javne nabave

Zakon o elektroničkom računu u javnoj nabavi na snagu će stupiti 01. prosinca 2018. godine od kada počinje obveza javnih naručitelja, odnosno državnih tijela, gradova, općina te tvrtki koje su obveznice javne nabave da zaprimaju elektroničke račune u javnonabavnim postupcima, dok će 1. srpnja 2019. za iste stupiti obveza izdavanja eRačuna. Proces izbora informacijskog posrednika, prilagodbe na digitalno poslovanje i razmjenu eRačuna stoga treba započeti odmah. Stručna edukacijska radionica „eRačun 3,2,1 START - postupak primjene elektroničkog računa u procesu javne nabave“ polaznike obučava za samostalno upravljanje procesima izrade, slanja, zaprimanja i obrade elektroničkih računa (eRačuna) sukladno Zakonu o elektroničkom računu u javnoj nabavi. Edukacija je podijeljena na teoretski i praktični dio, koji se u potpunosti obavlja na računalu, tijekom kojeg će se polaznici obučiti za samostalno upravljanje procesima razmjene eRačuna - registraciju u sustav informacijskog posrednika, izradu baze primatelja eRačuna, izradu hodograma, postavljanje eRačuna u funkciju, slanje i zaprimanje eRačuna, potpisivanje, odobravanje, knjiženje i pohranu eRačuna u eArhiv te pretraživanje eArhiva.
 

TEME EDUKACIJE

Teoretski dio edukacije (trajanje 1 h)

 
  Osnovni pojmovi - što je eRačun
 • povijest eRačuna
 • pošiljatelj eRačuna/primatelj eRačuna
 • certifikati i vremenski žig
 • benefiti Računa za primatelja/pošiljatelja
 • informacijski posrednik
 
  Zakoni koji uređuju eRačun u Hrvatskoj
 • Zakon o PDV-u, Pravilnik o PDV-u
 • Zakon o elektroničkoj ispravi
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 910/2014
 • Zakon o računovodstvu
 
  Zakon o elektroničkom računu u javnoj nabavi
 • obaveze primatelja/pošiljatelja eRačuna i pratećih isprava
 • razmjena eRačuna i pratećih isprava putem informacijskog posrednika
 • obrada eRačuna i pratećih isprava
 • pohrana eRačuna i pratećih isprava (eArhiv)
 • propisane sankcije za neprovedbu Zakona o eRačunu u javnoj nabavi

Praktični dio edukacije - obavlja se na računalu (trajanje 3,5 h)

 
  Postavljanje hodograma za eRačun
 • izbor informacijskog posrednika i kreiranje baze komitenata
 • utvrđivanje procesa za slanje/zaprimanje eRačuna
 • utvrđivanje spremnosti komitenata za zaprimanje/slanje eRačuna
 
  Razmjena eRačuna iz računala u računalo
 • izrada i slanje eRačuna direktno iz ERP-a
 • zaprimanje eRačuna u ERP
 • utvrđivanje primitka/dostave eRačuna
 • utvrđivanje pravovaljanosti i mogućnosti obrade eRačuna i pratećih isprava
 
  Upravljanje, obrada, pretraživanje i pohrana eRačuna
 • ovjeravanje/potpisivanje zaprimljenih eRačuna
 • likvidatura eRačuna, knjiženje eRačuna
 • pohrana eRačuna i pratećih dokumenata u eArhiv
 • ograničavanje pristupa eDokumentima u eArhivu
 • pretraživanje eArhiva