Cjenik

Basic Micro paketi:

Basic Micro 10 – Unutar cijene paketa omogućeno je slanje 10 eDokumenata te digitalno arhiviranje istih u sustavu Moj-eArhiv. Cijena paketa je 44,00 kn + PDV. Cijena svakog uspješno dostavljenog eDokumenta poslanog van paketa iznosi 2,49 kn + PDV, a arhiviranje istog 0,49 kn + PDV

Basic Micro 20 – Unutar cijene paketa omogućeno je slanje 20 eDokumenata te digitalno arhiviranje istih u sustavu Moj-eArhiv. Cijena paketa je 69,00 kn + PDV. Cijena svakog uspješno dostavljenog eDokumenta poslanog van paketa iznosi 2,49 kn + PDV, a arhiviranje istog 0,49 kn + PDV.

Basic Micro 50 – Unutar cijene paketa omogućeno je slanje 50 eDokumenata te digitalno arhiviranje istih u sustavu Moj-eArhiv. Cijena paketa je 144,00 kn + PDV. Cijena svakog uspješno dostavljenog eDokumenta poslanog van paketa iznosi 2,49 kn + PDV, a arhiviranje istog 0,49 kn + PDV.

Basic Micro 75 – Unutar cijene paketa omogućeno je slanje 75 eDokumenata te digitalno arhiviranje istih u sustavu Moj-eArhiv. Cijena paketa je 206,00 kn + PDV. Cijena svakog uspješno dostavljenog eDokumenta poslanog van paketa iznosi 2,49 kn + PDV, a arhiviranje istog 0,49 kn + PDV.

Basic Micro 100 – Unutar cijene paketa omogućeno je slanje 100 eDokumenata te digitalno arhiviranje istih u sustavu Moj-eArhiv. Cijena paketa je 268,00 kn + PDV. Cijena svakog uspješno dostavljenog eDokumenta poslanog van paketa iznosi 2,49 kn + PDV, a arhiviranje istog 0,49 kn + PDV.

Basic Micro 150 – Unutar cijene paketa omogućeno je slanje 150 eDokumenata te digitalno arhiviranje istih u sustavu Moj-eArhiv. Cijena paketa je 398,00 kn + PDV. Cijena svakog uspješno dostavljenog eDokumenta poslanog van paketa iznosi 2,49 kn + PDV, a arhiviranje istog 0,49 kn + PDV.

Basic paketi:

Basic 250 – Unutar cijene paketa omogućeno je slanje 250 eDokumenata te digitalno arhiviranje istih u sustavu Moj-eArhiv. Cijena paketa je 668,00 kn + PDV. Cijena svakog uspješno dostavljenog eDokumenta poslanog van paketa iznosi 2,49 kn + PDV, a arhiviranje istog 0,49 kn + PDV.

Basic 350 – Unutar cijene paketa omogućeno je slanje 350 eDokumenata te digitalno arhiviranje istih u sustavu Moj-eArhiv. Cijena paketa je 908,00 kn + PDV. Cijena svakog uspješno dostavljenog eDokumenta poslanog van paketa iznosi 2,49 kn + PDV, a arhiviranje istog 0,49 kn + PDV.

Basic 450 – Unutar cijene paketa omogućeno je slanje 450 eDokumenata te digitalno arhiviranje istih u sustavu Moj-eArhiv. Cijena paketa je 1198,00 kn + PDV. Cijena svakog uspješno dostavljenog eDokumenta poslanog van paketa iznosi 2,49 kn + PDV, a arhiviranje istog 0,49 kn + PDV.

Basic 600 – Unutar cijene paketa omogućeno je slanje 600 eDokumenata te digitalno arhiviranje istih u sustavu Moj-eArhiv. Cijena paketa je 1598,00 kn + PDV. Cijena svakog uspješno dostavljenog eDokumenta poslanog van paketa iznosi 2,49 kn + PDV, a arhiviranje istog 0,49 kn + PDV.

Business paketi:

Business paket – Paket namijenjen tvrtkama koje imaju velik broj izlaznih računa. Cijena uključuje naknadu za tehničku i korisničku podršku koja iznosi 149,00 kn + PDV mjesečno te paket eDokumenata koji se prilagođava ovisno o količini koju šaljete/arhivirate. Cijena slanja eDokumenta unutar paketa iznosi 2,19 + PDV, a cijena arhiviranja istog iznosi 0,39 + PDV.

Business paket za knjigovodstvene servise – Poseban paket namijenjen isključivo za knjigovodstvene servise koji imaju potrebu izdavanja računa u ime svojih klijenata. Cijena naknade za korištenje paketa iznosi 149,00 kn mjesečno, a slanje i arhiviranje eDokumenata naplaćuje se po poslanom eDokumentu. Cijena svakog uspješno dostavljenog eDokumenta iznosi 2,19 kn + PDV, a arhiviranje istog 0,39 kn + PDV.