Cjenik

Basic
Micro
10
Basic
Micro
20
Basic
Micro
50
Basic
Micro
75
Basic
Micro
100
Basic
Micro
150
Naknada/mj. 39,00 kn 59,00 kn 119,00 kn 169,00 kn 219,00 kn 329,00 kn
Detalji Moj-eRačun Micro paketa
Trajanje/mj. 36 36 36 36 36 36
eDokumenti 10 20 50 75 100 150
Korisnička podrška da da da da da da
Dodatna opcija uz paket
eArhiv za eDokumente 10 20 50 75 100 150
Cijena paketa s opcijom eArhiv 44,00 kn 69,00 kn 144,00 kn 206,00 kn 268,00 kn 398,00 kn
*Cijena svakog uspješno dostavljenog eRačuna poslanog van paketa iznosi 2,49 kn, a arhiviranje istog 0,49 kn.
Basic
250
Basic
350
Basic
450
Basic
600
Naknada/mj. 549,00 kn 769,00 kn 989,00 kn 1.319,00 kn
Detalji Moj-eRačun Basic paketa
Trajanje/mj. 36 36 36 36
eDokumenti 250 350 450 600
Korisnička podrška da da da da
Dodatna opcija uz paket
eArhiv za eDokumente 250 350 450 600
Cijena paketa s opcijom eArhiv 668,00 kn 908,00 kn 1.198,00 kn 1.589,00 kn
Business Business partner
Naknada/mj. 149,00 kn 149,00 kn
Detalji Moj-eRačun Business paketa
Trajanje/mj. 36 24
eDokumenti
eRačun, eOdobrenje, eOpomena, eTerećenje, eDokument 2,19 kn 2,19 kn
eOdobrenje + eOdgovor 2,69 kn 2,69 kn
eOdgovor, ePrimka, eOtpremnica, eNarudžbenica 0,69 kn 0,69 kn
eArhiv
Arhiv eDokumenata/dokument 0,39 kn 0,39 kn
Arhiv ostalih dokumenata/MB 0,39 kn 0,39 kn
Ostalo
Korisnička podrška da da
*Slanje i arhiviranje eDokumenata naplaćuje se po navedenim jediničnim cijenama.
*Business - Paket namijenjen tvrtkama koje imaju velik broj izlaznih računa.
*Business partner - paket namijenjen knjigovodstvenim servisima koji izdaju račune u ime svojih klijenata.
Odnosi se na sve pakete:
*Sve cijene izražene su bez PDV-a.
*Promjena paketa iz nižeg u viši moguća je tijekom ugovornog odnosa bez naknade.
*Promjena paketa iz višeg u niži moguća je tijekom ugovornog odnosa uz fiksnu naknadu od 199,00 kn s tim da se može promjeniti jedino iz višeg u sljedeći niži paket.
*Trošak aktivacije za bilo koji paket iznosi 199,00 kn.
*Trošak žurne aktivacije iznosi 1.199,00 kn te podrazumijeva aktivaciju unutar 24h od službeno dogovorene suradnje.
*Cjenik je informativnog karaktera. Službeni cjenik s detaljnim cijenama svih usluga korisnici dobivaju prije dogovora suradnje.